Opuntia mackensenii 0409/0417

2020-06-09 19-54-08 (A,Radius8,Smoothing4)9-2

Opuntia mackensenii, Kiowa Trail, Palo Duro Canyon State Park 0409/0417

© Tom Lebsack 2020