Stillingia texana 5540/44

Previous
2018-05-21 14-38-40 (A,Radius8,Smoothing5)5-2-Edit-Edit

Stillingia texana, Wild Basin Preserve, Austin, Travis Co. 5540/5544

© Tom Lebsack 2020