Galium aparine 4039

D81_4039

Galium aparine, Risien Park, San Saba, San Saba Co. 4039

© Tom Lebsack 2020