Galium aparine 1137

D81_1137-Edit

Galium aparine, Old Lampasas Trail, Austin 1137

© Tom Lebsack 2020