Galium aparine 1122

D81_1122-Edit

Galium aparine, Old Lampasas Trail, Austin 1122

© Tom Lebsack 2020