Echinocereus reichenbachii 5244/53

2018-04-30 07-16-37 (A,Radius8,Smoothing5)10-2

Echinocereus reichenbachii, Inks Lake State Park, Burnet Co. 5244/53

© Tom Lebsack 2019