Phacelia integrifolia 0500/0512

2020-06-10 17-29-02 (A,Radius8,Smoothing4)13-2

Phacelia integrifolia, Kiowa Trail, Palo Duro Canyon State Park 0500/0512

© Tom Lebsack 2020